Ortopédia

Dermatológia, Kožný lekár

Urológia

Zubár

Neurológia

ORL - ušné, krčné, nosové

Gynekológia

Psychológia

Alergológia

Diabetológia

Internista

Rehabilitačný lekár